FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA INSTBUD STANISŁAW BOGUTA SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt pn. „Wdrażanie wyników prac B+R w postaci usługi renowacji rurociągów za pomocą innowacyjnych wielowarstwowych kompozytów/wykładzin/ rękawów szklanych utwardzanych na miejscu budowy za pomocą promieniowania ultrafioletowego” o numerze RPMP.03.04.04-12-0111/18 dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej usługi renowacji rurociągów za pomocą innowacyjnych wielowarstwowych kompozytów/wykładzin/rękawów szklanych utwardzanych na miejscu budowy za pomocą promieniowania ultrafioletowego.

Przedmiotem projektu jest wdrażanie innowacyjnej usługi w postaci usługi renowacji rurociągów za pomocą innowacyjnych wielowarstwowych kompozytów/wykładzin/rękawów szklanych utwardzanych na miejscu budowy za pomocą promieniowania ultrafioletowego oraz samego produktu w postaci rękawa do renowacji kanałów (na podstawie zgłoszenia patentowego na warstwę włókien o niejednokierunkowym układzie włókien do wytwarzania rękawa do renowacji kanałów, a także płata wielowarstwowego do wytwarzania rękawa do renowacji kanałów oraz rękawa warstwowy do renowacji kanałów.

Wartość całkowita projektu:
23 537 280,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych:
17 092 900,00 PLN

Dofinansowanie:
6 837 160,00 PLN

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA INSTBUD STANISŁAW BOGUTA SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt pn. „Przeprowadzenie prac B+R w zakresie wykładzin CIPP z włókna szklanego z udziałem włókien naturalnych, nasączonych żywicami, utwardzanych światłem UV wraz z wdrożeniem innowacyjnych rękawów do bezwykopowej renowacji rurociągów” o numerze RPMP.01.02.01-12-0169/20 dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy poprzez przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożenie innowacyjnych produktów służących do renowacji rurociągów kanalizacyjnych i wodociągowych za pomocą innowacyjnych wielowarstwowych rękawów kompozytowych z wykorzystaniem włókien naturalnych oraz żywicy bezstyrenowej, utwardzanych na miejscu budowy za pomocą promieniowania ultrafioletowego.

Wartość całkowita projektu:
13 216 359,21 PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych:
11 533 261,38 PLN

Dofinansowanie:
5 969 755,75 PLN