„SIWZ jako podstawowy dokument, który gwarantuje prawidłowość realizacji inwestycji z wykorzystaniem CIPP” – to temat, który podczas styczniowej konferencji „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu” omówi Piotr Dmowski reprezentujący naszą firmę.

Zagadnienie zostanie przedstawione z uwzględnieniem takich kwestii, jak:

  • formułowanie oczekiwań inwestora
  • sprzeczne zapisy w specyfikacjach
  • dokumenty, które powinien przedstawić inwestor
  • interpretacja parametrów wytrzymałościowych wykładzin i warunki odbiorowe
  • dokumenty wykonawcy.

Konferencja nt. wykładzin CIPP odbędzie się w dniach 10-12 stycznia w hotelu Copernicus w Toruniu, a prelekcja, o której mowa, zaplanowana jest w sesji plenarnej 10 stycznia w godz. 15:00-17:00.
Serdecznie zapraszamy do wysłuchania referatu i dyskusji.